Ημίγλυκος Ερυθρός

Ημίγλυκος Ερυθρό

Ο συνδυασμός του νεαρού και φρουτώδους χαρακτήρα των ποικιλιών Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι με την ισορροπημένη γλυκύτητα των αζύμωτων ζαχάρων.

Από τις παραδοσιακές Κρητικές ποικιλίες Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι.
Tα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες του Nομού Hρακλείου εντός και εκτός της ζώνης Πεζών με στρεμματικές
αποδόσεις γύρω στα 1200 κιλά. Συνδυάζοντας τα αρώματα ενός νεαρού ερυθρού κρασιού
και την μετρημένη γλυκύτητα ενός γλυκού κρασιού, μπορεί να καταναλωθεί σαν απεριτίφ
ή να συνοδεύσει το γλυκό και το φρούτο σας.

κοτσιφάλι
μαντηλάρι
2 χρόνια
κόκκινα φρούτα, τάρτες,
γλυκά σοκολάτας
Alc.12ο
12-14οC