Ημίγλυκος Λευκό

Ημίγλυκος Λευκό

Ο συνδυασμός του φρουτώδους χαρακτήρα της ποικιλίας Βιλάνα με την ισορροπημένη γλυκύτητα των αζύμωτων ζαχάρων

Από την παραδοσιακή Κρητική ποικιλία Βιλάνα. Tα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες του Nομού Hρακλείου εντός και εκτός της ζώνης Πεζών με στρεμματικές αποδόσεις γύρω στα 1200 κιλά. Συνδυάζοντας τα αρώματα ενός νεαρού λευκού κρασιού και την μετρημένη γλυκύτητα ενός γλυκού κρασιού, μπορεί να καταναλωθεί σαν απεριτίφ, να συνοδεύσει φουά γκρα και να αποτελέσει επιλογή με το γλυκό και το φρούτο σας.

βιλάνα
άμεσης
κατανάλωσης
φουά γκρα, τάρτες,
φρούτα, γλυκά κρέμας
Alc.11,5ο
9-11οC