ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Βιδιανό
Βιλάνα
Θραψαθήρι
Malvasia Di Candia
Μοσχάτο Σπίνας
Δαφνί
Πλυτό

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Κοτσιφάλι
Μαντηλάρι
Λιάτικο

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Sauvignon Blanc
Roussanne
Chardonnay

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Syrah
Mourvedre
Cabernet Sauvignon
Merlot