Ημιορεινοί αμπελώνες  Ερυθρό

Ημιορεινοί αμπελώνες Λευκό

Ένα δροσερό λευκό κρασί προερχόμενο από την κλασσική Βιλάνα και την ανερχόμενη
Μαλβαζία. Ζωηρό με χαρακτηριστική οξύτητα, αποτελεί μια επιλεγμένη πρόταση για το καλοκαιρινό σας τραπέζι. Οι αμπελώνες από τους οποίους προέρχεται αυτό το κρασί βρίσκονται στη ημιορεινή περιοχή της ζώνης Πεζών.Γραμμικοί, έχουν βορειοανατολικό προσανατολισμό, σε υψόμετρο από 300 έως 400 μέτρα και καλλιεργούνται με την εποπτεία του οινοποιείου μας, πράγμα που διασφαλίζει ποιοτική απόδοση ανά καλλιεργούμενο στρέμμα. Το αποτέλεσμα αυτής της συντονισμένης προσπάθειας καλλιεργητή και οινοποιού που έχει σαν στόχο την ανάδειξη του ποιοτικού δυναμικού του κρητικού αμπελώνα δίνει ένα λευκό κρασί από τις ποικιλίες Βιλάνα και Μαλβαζία.

βιλάνα,
μαλβαζία
άμεσης
κατανάλωσης
ΠΓΕ Κρήτη
θαλασσινοί μεζέδες,
ψάρια σχάρας,
ζυμαρικά, σαλάτες
Alc.11,5ο
9οC – 11οC