30 Οκτωβρίου – ΟιΝοτικά Αθήνας 2016

Πρώτα ΟιΝοτικά Αθήνας στο ξενοδοχείο Grande Bretagne. Θα είμαστε εκεί στις 30 Οκτωβρίου !
Δοκιμάστε κλασσικές ετικέτες του Οινοποιείου αλλά και δείγματα της νέας εσοδείας !
Σας περιμένουμε από τις 12.00 έως τις 20.00