Πλυτό

Μία ποικιλία εξαιρετικά ισορροπημένη και αυτοδύναμη. Την διακρίνει μέτρια ισορροπημένη οξύτητα και λεπτά φρουτώδη αρώματα Δύσκολη στην καλλιέργειά της, απαιτεί από τον αμπελουργό «να ξεμένει στο αμπέλι του»
Ράγες μετρίου μεγέθους σχεδόν στρογγυλές, μεγάλο σταφύλι και σφιχτό.