Θραψαθήρι

Σπάνια ποικιλία, καλλιεργείτε σε λίγα στρέμματα και έχει βασικά της χαρακτηριστικά τα ιδιαίτερα αρώματα, την καλή οξύτητα και την σταθερότητα στο χρώμα. Δίνει μεγάλο τσαμπί με μεγάλη και στρογγυλή ράγα