Υποστηρίζουμε το Repo[we]r Greece

Μια πρωτοβουλία που αξίζει να υποστηριχθεί. Δείτε λεπτομέρειες στο http://www.repowergreece.com